Σχετικά άρθρα

Friday, 29 November 2013 08:21

Τομείς Δικαίου

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

  • Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, Έκδοση Διαταγών Πληρωμής,
  • Κατάσχεση/Πλειστηριασμός

Αστικό Δίκαιο

  • Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Συμβάσεις-Μισθώσεις,
  • Κληρονομικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικές Μισθώσεις

Διοικητικό Δίκαιο

  • Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά Διοικητικών Αποφάσεων ή Πράξεων, 
  • Προσφυγές, Αγωγές,

Δίκαιο Αλλοδαπών

  • Δικαστικές-Διοικητικές Απελάσεις

Εργατικό Δίκαιο

Αθλητικό Δίκαιο 

Στοιχεία επικοινωνίας

  Ερμού 1, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 
  2310 231807
  
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Που βρισκόμαστε

Newsletter

© 2013 NomikesPraxeis.gr All Rights Reserved.

Website designed by Digiart.gr